MỞ RỘNG VÀ HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG TƯƠNG LAI

Chuyển trụ sở tới quận 7, đồng thời mở chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai và kho chứa hàng tại quận Tân Phú. Hợp tác với Solar Home Dermard trong việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, thể hiện sự quan tâm vì một môi trường xanh.

Nhập từ khóa