TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi phấn đấu theo đuổi nguyên tắc quản lý doanh nghiệp chân chính bao gồm sự tăng trưởng của Công ty, sự phát triển của xã hội và hoàn thành trách nhiệm đối với xã hội của chúng ta”. Trong tuyên bố nhiệm vụ năm 1974, chúng tôi ủng hộ nguyên tắc xã hội và doanh nghiệp cần phải phát triển đồng thời, và chúng tôi đã đưa nguyên tắc đó vào hướng dẫn quản lý của mình. Năm 1999, chúng tôi ban hành “Tuyên thệ niềm tin và nguyên tắc hành động của doanh nghiệp “ và “ Tinh thần Ngũ Đại và Nguyên tắc hành động của nhân viên”.

Những triết lý này khẳng định rõ tập hợp giá trị của tập đoàn, và các quy tắc ưng xử dựa trên các tập hợp giá trị này. Năm 2004, chúng tôi đã thiết lập “Phương châm hành động”, bao gồm toàn bộ nguyên tắc hành động kế thừa từ các quan điểm trước đó, sau đó phổ biến và loa tỏa cho toàn bộ nhân viên tập đoàn.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

“NGHIÊM PHẠM HOLDINGS định hướng phát triển thành Tập đoàn Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực.”

• NGHIÊM PHẠM HOLDINGS xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

• NGHIÊM PHẠM HOLDINGS luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

• NGHIÊM PHẠM HOLDINGS xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

• NGHIÊM PHẠM HOLDINGS luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hành các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

Nhập từ khóa