Sản Xuất & Cung Cấp

Sản Xuất & Cung Cấp Vật Liệu XD

Sản Xuất & Cung Cấp Vật Liệu XD

Ngành Vật liệu xây dựng đã có những đóng góp đáng kể nhất trong công cuộc hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế đất nước. Cụ thể, các chủng loại vật liệu xây dựng như: xi măng, thép, sứ vệ sinh, kính, gạch xây, gạch ốp lát…đã có những bước tăng trưởng vượt bậc.

Xem Thêm

Nhập từ khóa