Văn phòng Heineken

THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Thời Gian: 2020
  • Vị trí: Quận 1 - TP. HCM
  • Hạng Mục: Tòa nhà / Văn phòng
MÔ TẢ
MÔ TẢ DỰ ÁN

Nhập từ khóa